Kimyasal Arıtma Sistemleri

Kimyasal arıtma sistemleri, endüstriyel nitelikli atık su oluşumunun olduğu fabrikalar ve üretim tesislerinde kullanılarak, suların arıtılmasına yardımcı olur.

Kimyasal Arıtma Sistemleri

Kimyasal arıtma sistemleri, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlar ile çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıda maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmelerini sağlamak üzere uygulanan prosesleridir. Kimyasal arıtma sistemleri, endüstriyel nitelikli atık su oluşumunun olduğu fabrikalar ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Kapasiteye göre farklı boyutları dizayn edilebilmektedir.
 

 

Kimyasal Arıtma Prosesleri    

Kimyasal arıtma uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.
 

Nötralizasyon

Asidik ve bazik karakterdeki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
 

Koagülasyon

Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
 

Flokülasyon

Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.