Gazlı Söndürme Sistemleri

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 

Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Gazlı yangın söndürme sistemlerinde hacim koruma esas alınmaktadır. Bu nedenle uygulama yapılacak mahalin net hacmi hesaplanması gerekmektedir. Korunacak mahalin net hacmi hesaplanırken; mahal içinde yer alana sabit yapıların (kolon, kiriş) hacimleri mahal hacminden düşürülmektedir. Ayrıca nahalde bulunan asma tavan ve yükseltilmiş döşeme hacimleri net hacme eklenmesi gerekmektedir. Bu noktadan sonra tasarlanacak söndürme sistemi temel gereklilikleri dikkate alınarak ön hesapları, detay planlama ve projelendirme hesaplama işlemi mevcut duruma göre yeniden yapılmaktadır.